ارتقا سخت افزاری سرور های گیم و بات های تیم اسپیک

با سلام 

بدلیل تقویت  و ارتقا کیفیت سرور ها و بات های موزیک امروز به مدت 6 ساعت تمامی سرور های گیم و بات های تیم اسپیک از دسترس خارج خواهند شد.