سرور تیم اسپیک اشتراکی

پلان vip | (تحویل به صورت آنی)
 • تعداد اسلات 16 نفر
 • دیتاسنتر آسیاتک
 • قابلیت اتصال تمامی نسخه ها
 • 99 درصد آپتایم
 • ترافیک نامحدود
 • بکآپ گیری هفتگی
 • دارای فایروال
 • امکان خرید بکآپ دلخواه
 • امکان اتصال دامنه اختصاصی
 • دارای پنل مدیریتی
 • بلک لیست نمیشود
 • تحویل آنی
 • درصورتی که بکاپ شخصی دارید این نوع سرویس مناسب شما نمی باشد
پلان 1 | (تحویل به صورت آنی)
 • تعداد اسلات 32 نفر
 • دیتاسنتر آسیاتک
 • قابلیت اتصال تمامی نسخه ها
 • 99 درصد آپتایم
 • ترافیک نامحدود
 • بکآپ گیری هفتگی
 • دارای فایروال
 • امکان خرید بکآپ دلخواه
 • امکان اتصال دامنه اختصاصی
 • دارای پنل مدیریتی
 • بلک لیست نمیشود
 • تحویل آنی
 • درصورتی که بکاپ شخصی دارید این نوع سرویس مناسب شما نمی باشد
پلان 2 | (تحویل به صورت آنی)
 • تعداد اسلات 64 نفر
 • دیتاسنتر آسیاتک
 • قابلیت اتصال تمامی نسخه ها
 • 99 درصد آپتایم
 • ترافیک نامحدود
 • بکآپ گیری هفتگی
 • دارای فایروال
 • امکان خرید بکآپ دلخواه
 • امکان اتصال دامنه اختصاصی
 • دارای پنل مدیریتی
 • بلک لیست نمیشود
 • تحویل آنی
 • درصورتی که بکاپ شخصی دارید این نوع سرویس مناسب شما نمی باشد
پلان 3 | (تحویل به صورت آنی)
 • تعداد اسلات 128 نفر
 • دیتاسنتر آسیاتک
 • قابلیت اتصال تمامی نسخه ها
 • 99 درصد آپتایم
 • ترافیک نامحدود
 • بکآپ گیری هفتگی
 • دارای فایروال
 • امکان خرید بکآپ دلخواه
 • امکان اتصال دامنه اختصاصی
 • دارای پنل مدیریتی
 • بلک لیست نمیشود
 • تحویل آنی
 • درصورتی که بکاپ شخصی دارید این نوع سرویس مناسب شما نمی باشد
پلان 4 | (تحویل به صورت آنی)
 • تعداد اسلات 256 نفر
 • دیتاسنتر آسیاتک
 • قابلیت اتصال تمامی نسخه ها
 • 99 درصد آپتایم
 • ترافیک نامحدود
 • بکآپ گیری هفتگی
 • دارای فایروال
 • امکان خرید بکآپ دلخواه
 • امکان اتصال دامنه اختصاصی
 • دارای پنل مدیریتی
 • بلک لیست نمیشود
 • تحویل آنی
 • درصورتی که بکاپ شخصی دارید این نوع سرویس مناسب شما نمی باشد
پلان 5 | (تحویل به صورت آنی)
 • تعداد اسلات 512 نفر
 • دیتاسنتر آسیاتک
 • قابلیت اتصال تمامی نسخه ها
 • 99 درصد آپتایم
 • ترافیک نامحدود
 • بکآپ گیری هفتگی
 • دارای فایروال
 • امکان خرید بکآپ دلخواه
 • امکان اتصال دامنه اختصاصی
 • دارای پنل مدیریتی
 • بلک لیست نمیشود
 • تحویل آنی
 • درصورتی که بکاپ شخصی دارید این نوع سرویس مناسب شما نمی باشد
پلان 6 | (تحویل به صورت آنی)
 • تعداد اسلات 1024 نفر
 • دیتاسنتر آسیاتک
 • قابلیت اتصال تمامی نسخه ها
 • 99 درصد آپتایم
 • ترافیک نامحدود
 • بکآپ گیری هفتگی
 • دارای فایروال
 • امکان خرید بکآپ دلخواه
 • امکان اتصال دامنه اختصاصی
 • دارای پنل مدیریتی
 • بلک لیست نمیشود
 • تحویل آنی
 • درصورتی که بکاپ شخصی دارید این نوع سرویس مناسب شما نمی باشد