سرور تیم اسپیک اشتراکی

پلان vip | (تحویل به صورت آنی)
  • تعداد اسلات 16 نفر
  • دیتاسنتر آسیاتک
  • قابلیت اتصال تمامی نسخه ها
  • 99 درصد آپتایم
  • ترافیک نامحدود
  • بکآپ گیری هفتگی
  • دارای فایروال
  • امکان اضافه کردن بکآپ دلخواه
  • امکان اتصال دامنه اختصاصی
  • امکان اتصال از خارج
  • دارای پنل مدیریتی
  • بلک لیست نمیشود
  • تحویل آنی
پلان 1 | (تحویل به صورت آنی)
  • تعداد اسلات 32 نفر
  • دیتاسنتر آسیاتک
  • قابلیت اتصال تمامی نسخه ها
  • 99 درصد آپتایم
  • ترافیک نامحدود
  • بکآپ گیری هفتگی
  • دارای فایروال
  • امکان اضافه کردن بکآپ دلخواه
  • امکان اتصال دامنه اختصاصی
  • امکان اتصال از خارج
  • دارای پنل مدیریتی
  • بلک لیست نمیشود
  • تحویل آنی
پلان 2 | (تحویل به صورت آنی)
  • تعداد اسلات 64 نفر
  • دیتاسنتر آسیاتک
  • قابلیت اتصال تمامی نسخه ها
  • 99 درصد آپتایم
  • ترافیک نامحدود
  • بکآپ گیری هفتگی
  • دارای فایروال
  • امکان اضافه کردن بکآپ دلخواه
  • امکان اتصال دامنه اختصاصی
  • امکان اتصال از خارج
  • دارای پنل مدیریتی
  • بلک لیست نمیشود
  • تحویل آنی
پلان 3 | (تحویل به صورت آنی)
  • تعداد اسلات 128 نفر
  • دیتاسنتر آسیاتک
  • قابلیت اتصال تمامی نسخه ها
  • 99 درصد آپتایم
  • ترافیک نامحدود
  • بکآپ گیری هفتگی
  • دارای فایروال
  • امکان اضافه کردن بکآپ دلخواه
  • امکان اتصال دامنه اختصاصی
  • امکان اتصال از خارج
  • دارای پنل مدیریتی
  • بلک لیست نمیشود
  • تحویل آنی
پلان 4 | (تحویل به صورت آنی)
  • تعداد اسلات 256 نفر
  • دیتاسنتر آسیاتک
  • قابلیت اتصال تمامی نسخه ها
  • 99 درصد آپتایم
  • ترافیک نامحدود
  • بکآپ گیری هفتگی
  • دارای فایروال
  • امکان اضافه کردن بکآپ دلخواه
  • امکان اتصال دامنه اختصاصی
  • امکان اتصال از خارج
  • دارای پنل مدیریتی
  • بلک لیست نمیشود
  • تحویل آنی
پلان 5 | (تحویل به صورت آنی)
  • تعداد اسلات 512 نفر
  • دیتاسنتر آسیاتک
  • قابلیت اتصال تمامی نسخه ها
  • 99 درصد آپتایم
  • ترافیک نامحدود
  • بکآپ گیری هفتگی
  • دارای فایروال
  • امکان اضافه کردن بکآپ دلخواه
  • امکان اتصال دامنه اختصاصی
  • امکان اتصال از خارج
  • دارای پنل مدیریتی
  • بلک لیست نمیشود
  • تحویل آنی
پلان 6 | (تحویل به صورت آنی)
  • تعداد اسلات 1024 نفر
  • دیتاسنتر آسیاتک
  • قابلیت اتصال تمامی نسخه ها
  • 99 درصد آپتایم
  • ترافیک نامحدود
  • بکآپ گیری هفتگی
  • دارای فایروال
  • امکان اضافه کردن بکآپ دلخواه
  • امکان اتصال دامنه اختصاصی
  • امکان اتصال از خارج
  • دارای پنل مدیریتی
  • بلک لیست نمیشود
  • تحویل آنی