بات های مدیریت تیم اسپیک

اتو رنک و رنک سیستم حرفه ای تیم اسپیک

سیستم تحت وبرنک سیستم سینوس بات
دسترسی مدیریتی کامل
ترافیک ماهانه نامحدود
نیاز دسترسی به یادکا
امکان کانفیگ از سمت کارشناسان تاپ میکس گیم دارد

بات اختصاصی تاپ میکس

انتقال کاربران AFK به چنل خاص (AFK Mover)
پیام خوشامد گویی سرور
ارسال یک پیام در یک بازه زمانی در سرور
کیک کردن کاربران با نیک نیم بد
کیک کردن کاربران هنگام ریکورد کردن صدا
و.....