سرور تیم اسپیک اختصاصی

دسترسی به یادکا ( تمامی نسخه ها )

پورت سرور اصلی پورت دیفالت ( 9987 ) نمی باشد و بعد از فعال سازی سرور به شما پورت اطلاع داده خواهد شد
دسترسی کامل به یادکا خواهید داشت
ظرفیت سرور تا 1024 اسلات می باشد

  • اختصاصی نوع
  • دارد قابلیت اتصال تمامی نسخه ها
  • ۹۹ درصد آپتایم
  • نامحدود ترافیک
  • دارد فایروال
  • دارد امکان اتصال دامنه اختصاصی
  • دارد امکان اضافه کردن بکآپ دلخواه
  • دارد دسترسی به یاتقا
  • دارد امکان اتصال از خارج