سرور تیم اسپیک گیمینگ

سرور تیم اسپیک گیمینگ پلان 1
 • 1024 تعداد اسلات
 • اینترنت نوع سرویس
 • یاتکا(yatqa) پنل مدیریت
 • امکان اضافه کردن بک آپ دلخواه
 • امکان اتصال دامنه اختصاصی
 • امکان اتصال از خارج
 • نامحدود ترافیک
 • فایروال و انتی دیداس
 • %99 آپتایم
 • Nvme M2 هارد
 • کانفیگ گیمینگ پایه
 • 2 عدد موزیک بات
 • 1 عدد سینوس بات
 • بین 6 تا 24 ساعت زمان تحویل
سرور تیم اسپیک گیمینگ پلان 2
 • 1024 تعداد اسلات
 • اینترنت نوع سرویس
 • یاتکا(yatqa) پنل مدیریت
 • امکان اضافه کردن بک آپ دلخواه
 • امکان اتصال دامنه اختصاصی
 • امکان اتصال از خارج
 • نامحدود ترافیک
 • فایروال و انتی دیداس
 • %99 آپتایم
 • Nvme M2 هارد
 • کانفیگ گیمینگ پایه
 • 4 عدد موزیک بات
 • 2 عدد سینوس بات
 • بین 6 تا 24 ساعت زمان تحویل
سرور تیم اسپیک گیمینگ پلان 3
 • 1024 تعداد اسلات
 • اینترنت نوع سرویس
 • یاتکا(yatqa) پنل مدیریت
 • امکان اضافه کردن بک آپ دلخواه
 • امکان اتصال دامنه اختصاصی
 • امکان اتصال از خارج
 • نامحدود ترافیک
 • فایروال و انتی دیداس
 • %99 آپتایم
 • Nvme M2 هارد
 • کانفیگ گیمینگ پایه
 • 6 عدد موزیک بات
 • 3 عدد سینوس بات
 • بین 6 تا 24 ساعت زمان تحویل
سرور تیم اسپیک گیمینگ 4
 • 1024 تعداد اسلات
 • اینترنت نوع سرویس
 • یاتکا(yatqa) پنل مدیریت
 • امکان اضافه کردن بک آپ دلخواه
 • امکان اتصال دامنه اختصاصی
 • امکان اتصال از خارج
 • نامحدود ترافیک
 • فایروال و انتی دیداس
 • %99 آپتایم
 • Nvme M2 هارد
 • کانفیگ گیمینگ پایه
 • 8 عدد موزیک بات
 • 4 عدد سینوس بات
 • بین 6 تا 24 ساعت زمان تحویل