سرور مجازی تیم اسپیک

سرور مجازی تیم اسپیک
  • ندارد قابلیت دسترسی به سرور مجازی
  • در صورت خرید لایسنس(12 ماهه) دسترسی کامل به سرور مجازی داده می شود تذکر
  • نامحدود قابلیت ساخت سرور
  • پیشگامان، فراسو قابل ارائه دیتا سنتر
  • 9987 پورت دیفالت سرور
  • قابل خرید هنگام سفارش آنتی دیداس