پکیج موزیک بات + دسترسی به وب پنل

پنل موزیک بات تیم اسپیک پلان 1 (4 عدد بات)
 • 4 عدد تعداد بخش موزیک بات
 • اپلود موزیک و تنظیمات بات پنل مدیریت
 • دارد استریم رادیو
 • دارد پنل مدیریت تحت وب
پنل موزیک بات تیم اسپیک پلان 2 (6 عدد بات)
 • 6 عدد تعداد بخش موزیک بات
 • اپلود موزیک و تنظیمات بات پنل مدیریت
 • دارد استریم رادیو
 • دارد پنل مدیریت تحت وب
پنل موزیک بات تیم اسپیک پلان 3 (10 عدد بات)
 • 10 عدد تعداد بخش موزیک بات
 • اپلود موزیک و تنظیمات بات پنل مدیریت
 • دارد استریم رادیو
 • دارد پنل مدیریت تحت وب
پنل موزیک بات تیم اسپیک پلان 4 (20 عدد بات)
 • 20 عدد تعداد بخش موزیک بات
 • اپلود موزیک و تنظیمات بات پنل مدیریت
 • دارد استریم رادیو
 • دارد پنل مدیریت تحت وب