با سلام

ایپی سرور های تیم اسپیک با دامین : tmgts.ir در دسترس می باشند.

همچنین ایپی عددی سرور ها به 5.63.10.68 تغییر نموده است.

برای مثال درصورتی که با ایپی و پورت سرور شخصی خود به شکل : 188.0.241.198:2713 وارد میشدید 

زین پس با مشخصات روبرو اتصال پیدا میکنید : 5.63.10.68:2713 چهارشنبه ، ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

« بازگشت